dijous, 12 de juny de 2008

L’ACM promou l’adhesió a la Xarxa d’Alcaldes per la PauL’ACM ha distribuït entre els municipis catalans una moció d’adhesió a la xarxa internacional d’Alcaldes per la Pau. La incorporació a aquesta xarxa implica el rebuig a les armes nuclears.

Anys després de la destrucció de les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki, l'alcalde d'Hiroshima en aquells moments, Takeshi Araki va proposar un programa per promoure la solidaritat entre ciutats per a l'abolició de les armes nuclears. Els alcaldes d'Hiroshima i Nagasaki han demanat a tots els alcaldes i alcaldesses del món que donin suport a aquesta proposta.

La Xarxa d'Alcaldes per la Pau la formen alcaldes i alcaldesses de tot el món que han donat suport a la proposta de l'alcalde Araki a les Nacions Unides. El seu principal objectiu és treballar internacionalment per aconseguir l'abolició de l'armament nuclear.